Årbols Skolmuseum

AVKLÄDNINGSRUMMET

Så kallades korridoren - mellanrummet mellan skolsalarna och det är helt annorlunda än  när det var skola här.

HISTORIA

Före 1905, när skolan tillbygges med en småskolesal, var detta rum delat i två rum. Det innersta rummet var ett rum där läraren bodde under veckan från måndag till fredag, den tid han var i Årbol. Det var tre månader i följd. Läraren hade en annan lärarbostad i socknen.
Den andra halvan var elevernas avklädningsrum. Där hade man ytterkläder och där fick man äta sin matsäck, som man hade med hemifrån.
Det fanns en skarv i korkmattan som låg på golvet. Där fick jag (Stefan) gå längs denna för att se efter att jag inte hade fått några skador efter en hjärnskakning.