Årbols Skolmuseum

MODELLER AV SKOLOR I SOCKNEN

Efter väggen mot storskolans sal står flera modeller av skolor som funnits i
Tössbo kommun och Åmåls stad. Detta är lite av en nostalgi hörna där minnena kommer bara man ser byggnaderna!
De första modellerna är tillverkade av Kjell Norelius och Inge Emriksson. Modellerna har målats av Kerstin Palmaer och Marie-Louise Widegren.
Miljöerna runt skolorna har Margareta Nilsson och hennes son Robert gjort. Slutligen har sonen Jonas Nilsson ordnat med elinstallationerna.