Årbols Skolmuseum

Sponsorer till Årbols Skolmuseum.

Piacon AB

Bocklarud Consulting AB


STIFTELSEN ÅRBOLS SKOLMUSEUM
ANSÖKAN SPONSRING

Årbols skolmuseum i Ånimskog, Åmåls kommun, grundades för drygt 40-år sedan och har en av Sveriges mest omfattande skolsamlingar från 1800-talet och in i vår tid. Här finns inte bara skolmöbler från olika tidsepoker utan även läroböcker, läromedel och hjälpmedel för undervisningen.
2021 bildades en stiftelse vars ändamål är att för framtiden bevara vårda och utveckla muséet. Det finns en stödförening med många engagerade medlemmar som aktivt arbetar med utställningar och guidning av besökare.
Sommartid är muséet öppet tre dagar i veckan. Det går att boka visning på andra tider för grupper.
Stiftelsen har en ordnad ekonomi och med besöksavgifter samt bidrag från stödföreningen går verksamheten runt.
Det som drar stora kostnader är underhåll och reparation av byggnaden. Huset är byggt 1863 med en tillbyggnad 1905. Vi har under senaste åren reparerat yttertak, skorstenar, rivit den gamla slöjdsalen, som var bortom räddning, men många saker återstår. Det som oroar oss är att det inte är hållbart att det egna kapitalet minskar och vi kan inte långsiktigt klara underhållet utan ekonomiskt tillskott.
Med hänvisning till ovanstående så ansöker vi om sponsring, stora som små belopp är välkomna. Om ni är intresserade och har möjlighet att bidra så kontaktar ni.
Ordföranden i Stiftelsen Årbols Skolmuseum.
Bengt-Åke Löfgren
bengt-ake.lofgren@telia.com, 070 598 98 10
Vi skriver ett sponsringsavtal som utformas så det är avdragsgillt för företag.
På vår hemsida kommer våra sponsorer att publiceras och även på Facebook. I muséet sätter vi upp skyltar över sponsorer.