Årbols Skolmuseum

Småskolesalen

2

På 1880.talet inrättades småskolor med särskilda småskollärarinnor, men fortfarande skedde undervisningen ute i gårdarna. Årbols småskola tillkom 1905, då skolan tillbyggdes med småskolesal. Så har undervisningen fortsatt i Årbol med småskola klass 1-2 till 1955 och folkskola klass 3-7 till 1963,då skolan nedlades och eleverna överflyttades till Ånimskogs kyrkskola. Sista läraren var Ulla Britta Fredriksson, som då överflyttades till Ånimskogs kyrkskola ,där småskolebarnen fick sin skolgång. Denna sal har behållit färg och form som den var på 1950 talet. Den har kvar katederupphöjning och färgen i salen är den tidstypiska beigegrå färgen. har. Korkmattan är också från den tiden. Där den svarta tavlan fanns är nu uppsatt hyllor för att visa. skolmuseets samlingar av läroböcker.