Årbols Skolmuseum

TÖSSBOHALLEN

Sedan jag (Tage Stahre) slutade som rektor 1994 har jag fått mera tid för skolmuseet. Jag hade länge haft en tanke att kunna få bygga om den stora skolvinden till en utställningshall.
Genom välvillig inställning av Arbetsförmedlingen i Åmål att få anställa snickare Karl Ivar Eriksson, Åmål i ett AMS-projekt har utställningshallen blivit en verklighet. Utan Karl Ivars fantastiska yrkesskicklighet och förmågan att skapa en museial hall hade det inte gått att genomföra detta projekt.
Den gamla skolvinden ovanpå skolmuseets skolsalar rymmer en stor utställningshall med montrar som visar olika hjälpmedel och läromedel. Här finns till exempel en monter med olika modeller av radioapparater, hjälpmedelslöjd, skolkök, trafikundervisning, mm och t o m en skolsal från 1960-talet.. Skolradion kom att bli en viktig del av undervisningen med dess program i olika ämnen. Den första engelskundervisningen skedde också genom skolradio. Skolmuseet har stor samling av skolradiohäften från olika årtionden.
Det senaste projektet är att göra skolmuseet tillgängligt för forskning. I ett särskilt rum i andra våning finns skolstadgor, metodik, handledningar, pedagogisk litteratur mm för att kunna följa skolundervisningen från 1800-talets mitt till vår egen tid.
Skolmuseets alla böcker är registrerade och finns på data. Planer finns att göra dessa tillgängliga på internet och att skapa en hemsida för skolmuseet.