VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2023

FÖR STIFTELSEN ÅRBOLS SKOLMUSEUM


Årbols skolmuseum invigdes den 26april 1976. Den 1januari 2001 bildades en stiftelse. Stiftelsens ändamål är, att för framtiden bevara, vårda och utveckla det av rektor Tage Stahre grundade Årbols skolmuseum.
Stödföreningen för Årbols skolmuseum arbetar aktiv med att stötta stiftelsen både ekonomiskt och med driften av museet. Föreningen har ett antal aktiva medlemmar som som lägger ner ett stort arbete med drift, underhåll, utställningar,öppethållande och guidning av besökare.
Verksamhet:
Under sommaren har museet varit öppen måndag, onsdag och fredag från 26/6 till 4/8. Utöver detta har det varit öppet för bokningar. Under landsbygdsveckan 3/9 och 9/9 har det varit öppet. Besökande skolor, Rösparkskolan 5/6 80 barn och 6 lärare, Tösse skola 29/8 42 barn och 3 lärare. Totalt antal besökare 2023, 435 personer varav 197 barn. Glädjande att besöksantalet ökat. Anne Bengtsson har lagt ner ett stort arbete för att samordna bemanning och bokningar.
Fastighetsunderhåll:
Yttertak över veranda är klart, återstår lite målning och plåtbeslag samt nytt innertak. Fönstermålning ska vi fortsätta med vår och sommar 2024.
Trädgård:
Vi behöver skaffa en gräsklippare. Nya trädgårdsmöbler behövs.
Marknadsföring:
Marknadsföringsgruppen har lagt ned ett stort arbete för att göra oss mer synliga. Uppdaterad hemsida, Facebook, satt upp informationsbroschyrer på anslagstavlor mm.
Stefan Lundell har satt upp Qr-koder som man kan fota med mobilen för att få information.
Ekonomi:
Vi har ett positivt resultat på 39000 kronor för 2023 genom:
Bidrag från stödföreningen.
Sponsring
Inträden,
försäljning
Kulturbidrag kommunen
Gåvor
mm
Styrelsemöten
2023-02-08, 2023-05-10, 2023-06-10, 2023-09-19
Styrelse 2023:
Styrelseordförande Bengt-Åke Löfgren
viceordf. Gunn-Britt Larsson
sekreterare Jan Olsson
kassaförvaltare Tage Eriksson.

 

Valda från Åmåls kommun:

Ordinarie                                                             Ersättare

Gun-Britt Larsson                                              Klas Häggström

Inga Engström                                                  Mikael Norén

Valda från Stödföreningen:

Ordinarie                                                            Ersättare

Kjell Kaså                                                     Bengt Hagström

Bengt-Åke Löfgren                                       Jörgen Johansson

Valda från Hembygdsföreningen:

Ordinarie                                                              Ersättare

Kerstin Kaså                                                          Linda Andersson

Valda av Stiftelsen:

 Ordinarie                                                             Ersättare

Jan Olsson                                                           Stefan Lundell

Arbetsgrupper:
Marknadsföringsgrupp: Anne Bengtsson, Stefan Lundell, Margareta Nilsson
Fastighetsgrupp: Jan Olsson, Bengt Hagström, Bengt-Åke Löfgren, Åke Wijk
Städgrupp: Gun-Britt Larsson, Maj-lis Nilsson, Kerstin Kaså
Sponsringsgrupp: Inga Engström, Bengt-Åke Löfgren, Margareta Nilsson
Trädgårdsgrupp: Under bildande
Med det framförda vill styrelsen tacka för det gångna verksamhetsåret
Åmål den 6 februari 2023